Ц Е Н И
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ КЪЩА ЗА ГОСТИ „АВЛИГА” - С. БОЖИЧЕН


                           Уважаеми гости,

                           Ние се стараем винаги да поддържаме актуални цени на тази
                           страница и редовно да ги осъвременяваме. За да бъдете
                           по-информирани, сме избрали да ви ги представяме всички
                           заедно и без изключения.
                           На вас оставаме възможността сами да определите кои точно
                           от услугите и от допълнителните възможности на Къщата
                           ще ползвате.
                          
                           За целта молим, отворете този
ФАЙЛ С ЦЕНИ , подготвен
                           във формат на програма Excel !