Телефони в района, областта и на някои важни организации:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Къща за гости "Авлига" в мрежата на А1 ............................. 088 6131214
Кметство на село Божичен  ................................................. (08116) 2865
Пощенска служба на село Божичен .................................... (08116) 2768
Приемна на Полицията в село Божичен ............................ (08116) 2865
При пожар, аварии и спешни медицински случаи ............................ 112
Планинска спасителна служба ..............................................  (088) 1470
Телефон за справки на фирма Vivacom ........................... (02) 987 31 31
Поръчки за международни разговори през фирма Vivacom ........... 123
Пътна информация от фирма Vivacom ............................................. 199
Прогноза за времето от фирма Vivacom .......................................... 175
Министерство на външните работи на България ................ (02) 71431


ПОЛЕЗНО ...