"Мирочер" ЕООД е фирма със 100% частна собственост на капитала, официално  регистрирана в Търговския регистър на Република България.
     Освен хотелиерство и ресторантьорство, в предмета на дейност влизат спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих, както и строителни и търговски дейности.


При разплащания можете да ползвате следните реквизити:

“МИРОЧЕР” ЕООД
с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе
ул. ”Янтра” №2
ЕИК 201554047, BG201554047
Мирослав Методиев Чергански
BG31UNCR70001520956796 * UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ЗА НАС ...